KALAFA’S SHUFFLE SCHOOL

KURZOVNÍ ŘÁD

Kurzovní řád stanovuje práva a povinnosti účastníků kurzů.

Účastník kurzu je povinen:
1. Nevstupovat na lekce pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek.
2. Kouření v budově není povoleno.
3. Řídit se pokyny lektorů, neničit majetek a udržovat čistotu v prostorách kurzu, včetně šaten.
4. Nahradit v plné výši škodu, kterou způsobí vlastní nedbalosti v prostorách kurzu.
5. Cennosti a peněženky je doporučeno nenechávat v šatně. V případě, že tyto věci necháte bez dozoru, nenese v případě ztráty či odcizení Kalafa’s Shuffle School odpovědnost.
6. Chránit svoje věci před poškozením a ztrátou, předcházet vzniku možných úrazů,
doporučujeme osobní úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti.
                                                          7. Nosit na lekce obuv se světlou podrážkou, či nebarvící obuv vhodnou k tanci.
8. Účastník souhlasí s pořizováním fotografií a s jejich umisťováním na sociální sítě (Facebook, Instagram), které spravuje Kalafa’s Shuffle School.

Kalafa’s Shuffle School je povinna:
1. Zabezpečit výuku v kurzech dle přihlášených účastníků.
2. Informovat o změnách, případných náhradách výuky.
3. Zabezpečit ochranu osobních údajů proti jejich zneužití.

Upozornění:
1. Kurzovné se uhrazením částky na účet.
2. Odhlášení z kurzu 15 dní před jeho zahájením se účtuje storno poplatek 20%, nebo si žadatel může za sebe najít náhradu.
3. Před zahájením kurzu se kurzovné vrací ve výši 80% pouze z důvodů vážného onemocnění doložené lékařským potvrzením
4. Po zahájení kurzů se kurzovné vrací ve výši 60% pouze v případě nemoci

                                                                                                         Matyáš Kalafa, Kalafa’s Shuffle School

                                                                                                                                           +420 775 611 192